Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

Przewodnicząca: Pani Beata Żelazko

Z-ca- Pan Piotr Urban

Sekretarz: Pani Katarzyna Baran

Skarbnik: Pani Wioleta Cielecka

Członkowie: Pani Kamila Jania, Pani Aneta Tokarczyk, Pani Józefa Kuc.
 

42345