Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Styczeń/Luty/Marzec 2024

Treść

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłosci @LaboratoriaPrzyszlosci  

Wydruk zwierząt 3D

Wykorzystując technologię druku 3D, uczniowie na kolejnych zajęciach mieli możliwość eksploracji trójwymiarowych modeli zwierząt. Proces rozpoczął się od wyboru odpowiednich plików 3D, które reprezentowały różnorodność gatunków zwierząt. Następnie pliki te zostały przekształcone przez oprogramowanie do postaci gotowych do druku.

Wykorzystując drukarkę 3D, uczniowie obserwowali proces warstwowej produkcji modeli zwierząt. Podczas praktycznej części zajęć, uczniowie mieli okazję dotykać, obracać i badać wydruki 3D, co pozwoliło im lepiej zrozumieć trójwymiarową strukturę każdego zwierzęcia. Dodatkowo, podczas dyskusji technicznej, omówiono różne parametry druku 3D, takie jak rozdzielczość, materiał i czas drukowania, co poszerzyło wiedzę uczniów na temat procesu produkcji trójwymiarowych modeli.

Wnioski zzajęć pokazują, że druk 3D stanowi nie tylko fascynującą technologię, ale także potężne narzędzie edukacyjne, umożliwiające głębsze zrozumienie struktury i formy zwierząt oraz procesów technicznych zaangażowanych w ich produkcję.

 

39071