Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Style uczenia się

Treść

 

P. Magdalena Lach - Broniszewska (psycholog)

 

Metody uczenia się , a style uczenia się

WZROKOWIEC

Metody wizualne

SŁUCHOWIEC

Metody słuchowe i werbalne

KINESTETYK

Metody ruchowe

Obejmują wizualizację, tworzenie schematów, rysunków i tabel

Obejmują głośne czytanie, mówienie i pisanie, rozmawianie i aktywne słuchanie

Wykorzystują ruch, odrzucają bierne siedzenie na miejscu podczas nauki

 • Wypisuj najważniejsze hasła na kartce, używaj kolorowych długopisów
 • Rysuj schematy, twórz diagramy, tabele i wykresy
 • Wypisuj zagadnienia w punktach
 • Twórz fiszki z obrazkami, rysunkami i prostymi schematami
 • Używaj kolorowych zakreślasz do zaznaczania istotnych zagadnień lub trudnych słów
 • Twórz mapy myślowe
 • Słówka i ważne pojęcia wypisuj na kartkach i przyklej je w widocznych miejscach w domu, rzeczy których musisz się nauczyć miej w zasięgu wzroku
 • Pisząc słówka lub pojęcia umieść obok nich symbol lub obrazek
 • Oglądaj i analizuj informacje przedstawione na mapach, wykresach i schematach
 • Dużo czytaj
 • Zadbaj o czystość i porządek w miejscu nauki
 • Korzystaj ze słowników
 • Bierz udział w dyskusjach
 • Czytaj teksty na głos
 • Nagrywaj swoje słowa /wypowiedzi podczas nauki i słuchaj ich w różnych sytuacjach
 • Po przeczytaniu materiału opowiedz głośno (sobie lub komuś), co zapamiętałeś
 • Znajdź osoby, którymi będziesz mógł wyjaśnić niezrozumiałe treści lub podyskutować o tym
 • Przepisuj informacje, streszczając je i używając własnych słów
 • Powtarzaj na głos pojęcia, których się uczysz
 • Opisuj swoimi słowami, to co zapamiętałeś po przeczytaniu tekstu,
 • Zapisuj na karteczkach ważne informacje i przyczepiaj je w różnych miejscach
 • Omawiaj wykresy i diagramy
 • Postaraj się skojarzyć pojęcia z innymi na zasadzie podobieństwa, przeciwieństwa
 • Układaj piosenki i rymowanki, zaśpiewaj to co się uczysz
 • Słuchaj słowek, oglądaj filmy w oryginale (bez dubbingu)
 • Słuchaj audiobooków (lektury)
 • Włącz spokojną i cichą muzykę podczas nauki
 • Zadbaj o spokój w miejscu nauki
 • Odgrywaj przed lustrem lub przed kimś rolę wykładowcy i opowiadaj co się nauczyłeś, używaj gestów i mimiki, chodząc po pokoju
 • Powtarzaj materiał wykonując różne czynności domowe
 • Nagrywaj swoje słowa podczas nauki i odtwarzaj je wykonując różne czynności domowe
 • Czytaj tekst chodząc w kółko po pokoju
 • Rysuj mapy myśli na dużych arkuszach
 • Kiedy powtarzasz słówka staraj się skojarzyć je z jakimś ruchem
 • Rób krótkie przerwy w nauce, wykonuj proste ćwiczenia ruchowe
 • Zapisuj pojęcia na dużej kartce lub tablicy, rysuj duże schematy
 • Twórz fiszki z hasłami lub rysunkami, które później rozłóż i ułóż w odpowiedniej kolejności
 • Powtarzaj materiał podczas spacerów z kimś, kto będzie cię słuchał
 • Na wycieczkach rozglądaj się uważnie, dotykaj wszystko co można
 • Konstruuj modele, wycinaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rozpoznaj swój styl uczenia się:

Kiedy

Wzrokowiec

Słuchowiec

Czuciowiec/kinestetyk

Piszesz

Czy starasz się zobaczyć słowo?

Czy starasz się usłyszeć fonetycznie wymowę słowa? Zwracasz uwagę na barwę głosu?

Czy zapisujesz słowo, żeby przekonać się czy jest ono poprawnie napisane ?

Mówisz

Czy mówisz niewiele i nie lubisz słuchać zbyt długo? Czy lubisz takie słowa jak :zobacz, wyobraź sobie, zobrazuj?

Czy lubisz słuchać, ale nie możesz się doczekać, żeby odpowiedzieć? Używasz takich słów jak: posłuchaj, pomyśl, usłysz?

Czy mówiąc dużo gestykulujesz? Czy używasz takich słów jak dotknij, potrzymaj, weź, poczuj?

Koncentrujesz się

Czy rozprasza Cię nieporządek i ruch?

Czy rozpraszają Cię hałasy i ostre dźwięki?

Czy rozpraszają Cię czynności, aktywności innych wykonywane wokół Ciebie?

Spotykasz kogoś ponownie

Czy zapominasz imiona, ale zapamiętujesz twarze lub miejsca spotkania?

Czy zapominasz twarze, ale pamiętasz imiona lub to o czym rozmawialiście?

Czy najlepiej pamiętasz to co razem robiliście?

Kontaktujesz się w sprawach zawodowych

Czy preferujesz bezpośrednie spotkanie twarzą w twarz?

Czy preferujesz rozmowę telefoniczną?

Czy rozmawiasz idąc/chodząc lub wykonując inne czynności?

Czytasz

Czy lubisz opisowe sceny lub potrafisz wyobrazić sobie akcję?

Czy lubisz dialogi, rozmowy lub słuchać pogawędek bohaterów?

Czy preferujesz książki akcji lub w ogóle rzadko czytasz?

Robisz coś  nowego w pracy/szkole

Czy lubisz oglądać prezentacje, slajdy, plakaty, diagramy, przedmioty?

Czy preferujesz instrukcje słowne lub lubisz porozmawiać z kimś na ten temat?

Czy lubisz od razu rozpocząć pracę i wypróbować nową rzecz?

Składasz coś w całość

Czy najpierw patrzysz na instrukcję obsługi i ilustracje?

Pytasz kogoś, żeby usłyszeć instrukcję?

Nie czytasz instrukcji i starasz się samodzielnie dojść jak to zrobić?

Potrzebujesz pomocy z programem komputerowym

Czy szukasz zdjęć lub rysunków, przejrzystej instrukcji?

Czy dzwonisz do kogoś po pomoc, pytasz kolegę lub złościsz się/krzyczysz?

Czy próbujesz aż do skutku lub próbujesz rozwiązać problem na innym komputerze?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Typy sensoryczne i ich podstawowe cechy

Wzrokowiec

Kinestetyk (Czuciowiec)

Słuchowiec

 • Lubi porządek
 • Skupiony, spokojny, milczący
 • Obrazowo opowiada
 • Słabo pamięta polecenia ustne
 • Chętniej czyta niż słucha
 • Pismo ma ładne i wyraźnie
 • Woli robić notatki
 • Jego koncentrację zaburza nieporządek i ruch
 • Gdy się nudzi patrzy w dal, rysuje, znajduje coś do oglądania
 • Dużo się rusza
 • Lubi dotyk
 • Ma bogatą gestykulację
 • Silnie reaguje emocjonalnie
 • Uczy się podczas działania
 • „Wierci się” podczas czytania
 • Pisze niezbyt czytelnie lub specyficznie
 • Najlepiej pamięta to co wykona
 • Aby się skoncentrować musi się ruszać
 • Gdy jest znudzony „wierci się”, zmienia pozycję, znajduje coś do stukania, trzymania, obracania
 • Łatwo traci koncentrację
 • Mówi do siebie
 • Porusza ustami w trakcie czytania
 • Mówi dobrze i rytmicznie
 • Chętnie bierze udział w dyskusji
 • Lepszy jest w mówieniu niż pisaniu
 • Woli powtarzać na głos
 • Łatwo traci koncentrację z powodu hałasu
 • Nuci, mówi do siebie lub innych, gdy jest znudzony

 

 1. Czynniki wpływające na proces uczenia się:

Grupa czynników

Czynniki

Środowiskowe

dźwięk, światło, temperatura, wystrój wnętrza (formalne lub nieformalne), warunki bytowe,

Emocjonalne

motywacja, wytrwałość, sumienność/obowiązkowość, możliwość dokonania wyboru lub rozwiązanie z góry ustalone (pewna struktura),

Socjologiczne

Sposób pracy (samodzielna, w parach, w grupie, z rówieśnikami, z dorosłym/ekspertem), różnorodność pracy lub rutyna,

Fizjologiczne

Typy sensoryczny wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk), odżywianie (możliwość spożycia posiłku w trakcie nauki), stopnie energii zależne od pory dnia, możliwość poruszania się,

psychologiczne

Koncentracja na obrazie ogólnym lub analityczność (koncentracja na szczegółach), przetwarzanie informacji, refleksyjność lub impulsywność, dominacja prawej lub lewej półkuli mózgowej, typ osobowości,

Źródło: Janowicz (2008)

34835