Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Laboratoria przyszłości

Treść

 

 

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo  Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której  zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu  wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,  technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów  Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe  warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne  umiejętności.


Laboratoria Przyszłości film promocyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=bY7JTuDc6D0&t=11s


O PROGRAMIE:
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności
decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost
innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętnościmanualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie
podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły
podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i
pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria Zakupienie sprzętu w ramach  ''Laboratoria Przyszłości''


Zestaw podstawowy /wartość 22800zł)
1. Drukarka 3D,
2. Notebook do podpięcia drukarki 3D,
3. Akcesoria do drukarki 3D filamenty,
4. Mikrokontroler z czujnikami,
5. Stacja Lutownicza,
6. Kamera cyfrowa,
7. Gimbal stabilizator,
8. Aparat cyfrowy + karta microSD 64 GB + pokrowiec + statyw,
9. Zestaw mikroportów bezprzewodowych,
10. Oświetlenie do realizacji nagrań,
11. Program do obsługi Video,
12. Mikrofon kierunkowy pojemnościowy.1. Dodatkowo został zakupiony zestaw 3 robotów do nauki programowania z akcesoriami, dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami) oraz komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji./wartość 8200zł


Wykorzystanie:
Przedstawiony powyżej sprzęt będzie wykorzystywany w szczególności na zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych i informatycznych, na lekcjach plastyki/muzyki, informatyki, techniki.

42349