Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Porady Specjalistów

Treść

"ARKA - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie - Oddział w Nowym Sączu" ARKA mieści się przy pl. Kolegiackim 1, w budynku plebanii na parterze.


Pracujący w ARCE specjaliści (42 osoby) przyjmują chętnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 19.00 Szczegółowy plan poniżej. Najlepiej jest przychodzić po pomoc do tej osoby, która jest specjalistą w danej dziedzinie (psychologia, pedagogika, prawo itp.). Oczywiście w sytuacjach kryzysowych każdy zostanie przyjęty i ewentualnie umówiony z odpowiednim specjalistą. Informację można uzyskać w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie (547-49-70). Korzystanie z porad, pomocy i wsparcia jest bezpłatne; wszyscy pracujący w Poradni czynią to społecznie, poświęcając swój wolny czas. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i pomagają w organizowaniu Poradni, Urzędowi Miasta oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
Ufam, że pomoc niesiona w naszej Poradni ARKA będzie rzeczywiście dla wielu ratunkiem na miarę życia uratowanego na Arce Noego...

Prezes Oddziału ARKA w Nowym Sączu - ks. Eugeniusz Mrożek

A R K A PORADNIA SPECJALISTYCZNA I TELEFON ZAUFANIA
ODDZIAŁ TERENOWY W NOWYM SĄCZU
Plac Kolegiacki 1 (plebania Bazyliki św. Małgorzaty)
Czynna w dni robocze, w godz. 17.00 – 19.00
tel. (18) 547-49-70
arka_nowysacz@poczta.fm

SPECJALISTA ZAKRES I FORMY POMOCY DZIEŃ
PSYCHOLOG uzależnienia i współuzależnienia III PIĄTEK
PSYCHOLOG wsparcie, konsultacje i poradnictwo psychologiczne obejmujące problemy i kryzysy osobiste, małżeńskie, rodzinne i wychowawcze, KAŻDY PONIEDZIAŁEK
PEDAGOG wsparcie, konsultacje i poradnictwo pedagogiczne obejmujące trudności wychowawcze w domu i szkole KAŻDY WTOREK
PRAWNIK konsultacje i poradnictwo w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, karnego i rodzinnego KAŻDA ŚRODA
DORADCA RODZINNY konsultacje i porady obejmujące problemy osobiste w relacji metody naturalnej regulacji poczęć, problemy opieki długoterminowej I CZWARTEK
II CZWARTEK
MEDIATOR mediacje małżeńskie i rodzinne III CZWARTEK
Specjalista ds. sekt problemy osobiste, rodzinne i społeczne w kontekście przynależności do sekt religijnych IV CZWARTEK
LEKARZ psychiatra konsultacje w zakresie zdrowia psychicznego: nerwice, depresje, psychozy I PIĄTEK
LEKARZ ginekolog i pediatra konsultacje ogólne w zakresie problematyki zdrowotnej oraz z dziedziny ginekologii i pediatrii, metody naturalnej regulacji poczęć II PIĄTEK
KAPŁAN problemy natury religijnej i duchowej, uzależnienia IV i V PIĄTEK
PRAWNIK
Kapłan
Kościelne Prawo małżeńskie, sprawy załatwiane bezpośrednio przez Sędziego Sądu Diecezjalnego w Tarnowie KAŻDY PONIEDZIAŁEK *
kontakt mailowy bogdanwegrzyn@o2.pl

W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

* przyjmuje w Poradni Rodzinnej przy parafii Bazyliki św. Małgorzaty
Konto ARKI: Łącki Bank Spółdzielczy - 11 8805 0009 0019 5272 2008 0001
Wszystkie porady i konsultacje udzielane są nieodpłatnie!

Źródło: Arka - Bazylika Św. Małgorzaty w Nowym Sączu

34835