Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej

X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej

Treść

Wiosenną porą budzi się nadpopradzka poezja i proza.

 

W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień. Wiosna w rozkwicie, a w Szkole Podstawowej w Głębokiem tradycyjnie już – trwały przesłuchania dzieci i młodzieży w ramach X Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej. Dnia 3 czerwca 2022 roku miało miejsce prawdziwe święto poezji.

Tym razem zmianie uległa nieco formuła Konkursu, który od tego roku został adresowany do dwóch kategorii uczniów: z klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych, a ponadto recytatorzy mogli zaprezentować umiejętności prozatorskie. Tradycyjnie komisja dokonała oceny w dwóch kategoriach – gwarze i języku literackim w dwóch kategoriach wiekowych- kl.IV-VI i VII-VIII.

Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wydarzeniu recytatorskiemu – a więc tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji – organizatorzy konkursu za istotny postulat uznali uczczenie pamięci wybitnej pisarki Marii Kownackiej oraz przypomnienie jej wartościowej twórczości literackiej pełnej odniesień do naszej małej ojczyzny. Pisarka była zafascynowana Sądecczyzną, a w tym roku jej książka „Rogaś  z Doliny Roztoki” obchodzi 65-lecie pierwszego wydania.

Spotkanie rozpoczęłam od przywitania gości i przedstawienia członków Jury Konkursowego. To znane i cenione w naszym regionie poetki, których twórczości już od 10 lat poświęcony jest nasz konkurs: Pani Maria Lebdowiczowa, Pani Barbara Paluchowa , Pani Krystyna Kulejowa, Pani Wanda Łomnicka-Dulak oraz Pani Stanisława Widomska-Fiedor.  W słowie wstępnym zachęciłam uczniów do udziału we wspaniałej zabawie posiadającej wiele aspektów zarówno dydaktycznych, wychowawczych oraz społecznych. Następnie goście wysłuchali krótkiego występu artystycznego uczniów naszej szkoły.

Od samego początku panowała bardzo miła i przyjazna atmosfera. Powitałam gorąco nauczycieli i uczniów, którym „oddałam głos”. Swoje umiejętności zaprezentowało 15 uczniów ze szkół: Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach, Szkoły Podstawowej w Łomnicy-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Wierchomli oraz Szkoły Podstawowej w Głębokiem.

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uczestnicy wygłosili wybrane przez siebie wiersze piwniczańskich poetek. Zaprezentowali też prozę: uczniowie klas IV-VI fragment książki Marii Kownackiej „Rogaś z Doliny Roztoki”, a klas VII-VIII dowolny fragment wybranego utworu. Uczestnicy Konkursu zaprezentowali wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, przygotowali także dłuższe utwory. Wszyscy recytatorzy byli gorąco dopingowani przez wspaniałą publiczność.

Po burzliwych obradach Jury, podczas których goście udali się na poczęstunek, wyniki zostały uroczyście ogłoszone przez Panią Marię Lebdowiczową, która przedstawiła inspirującą ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi uczestnikami wieloma cennymi uwagami. Przyznano następujące nagrody:

 

Wszyscy laureaci otrzymali zasłużone brawa, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i drobne upominki. Jury oraz organizatorzy otrzymali od Pani Dyrektor specjalne podziękowania. Zwieńczeniem wydarzenia był krótki występ muzyczny w wykonaniu naszych uczniów- rodzeństwa Leny i Filipa Piwowarów oraz Weroniki Pomorskiej i Kingi Pancerz.

Za nami X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej. Przygotowaliśmy go bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych. Konkurs spełnił pokładane  w nim cele i nadzieje. Młodzi wykonawcy podzielili się emocjami wkładanymi w przygotowane przez siebie interpretacje utworów, ujawnili swoją wrażliwość na treści zawarte w utworach poetyckich i prozatorskich oraz wykazali się umiejętnością poszukiwań literackich. Zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Otrzymali cenne wskazówki od członków jury.

Tło do występu dzieci stanowiła piękna scenografia przygotowana przez Panie: Beatę Miechurską i Joannę Gumulak i Joannę Jamrozowicz, dyrektor szkoły.

 

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!

 

                                                                  

Wyniki konkursu:

Kategoria: proza- gwara Kl. VII-VIII

I m- Wiktoria Bołoz, SP Wierchomla

II m- Emilia Fiedor SP Łomnica- Zdrój

III m ex.- Małgorzata Fiedor SP Łomnica, Martyna Kożuch SP Kosarzyska;

 

Kategoria: proza- język literacki  kl.VII- VIII

I m- Zuzanna Szwala- SP Głębokie;

II m- Weronika Tokarczyk, SP Głębokie

III m- Zuzanna Grucela, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piwnicznej- Zdroju

 

Kategoria: poezja-język literacki  kl.VII- VIII

I m- Zuzanna Szwala- SP Głębokie;

II m- Weronika Tokarczyk, SP Głębokie

III m - Małgorzata Fiedor SP Łomnica- Zdrój

 

Kategoria: poezja-gwara  kl.VII- VIII

I m- Wiktoria Bołoz;SP Wierchomla

II i III m nie przyznano

 

Kategoria: proza- język literacki kl.IV-VI

I m- Miłosz Goryca, SP Głębokie

II m- Liliana Gumulak, SP Łomnica- Zdrój;

III m ex.- Pulit Weronika i Kinga Pancerz, SP Głębokie

 

Kategoria: poezja- język literacki  kl.IV- VI

I m- Miłosz Goryca, SP Głębokie;

II m- Zofia Tutko, SP Wierchomla;

 

III m- Liliana Gumulak, SP Łomnica- Zdrój

 

Kategoria: poezja- gwara  kl.IV- VI

I m- Ściurka Olga, SP Kosarzyska;

II m- Michał Weber, SP Wierchomla;

III m- Filip Serkis, SP Wierchomla

 

                                                                  Szkoła Podstawowa w Głębokiem

                                                                  Bożena Stańczak

 

 

 

28828