Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Treść

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 14 października
  • 7 stycznia
  • 2 maja
  • 24, 25, 26 maja (egzaminy ósmoklasisty)
  • 17 i 20 czerwca
28828