Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Treść

 

INFORMACJA REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA NA TABLICY OGŁOSZEŃ SZKOŁY

UWAGA !

W dniach 14-16 marzec 2022 należy złożyć w sekretariacie szkoły: potwierdzenie pisemne przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli  przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej

37242