Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Wycieczka klas I i III do Bochni i Starego Sącza

Treść

Stary Sącz:
spacer uliczkami: Rynek, Brama Seklerska, Kościół
Św. Trójcy w klasztorze sióstr Klarysek, źródełko św. Kingi i Ołtarz Papieski, następnie zwiedzanie Muzeum Ojca św. Jana Pawła II.


Bochnia Kopalnia Soli: zwiedzanie najstarszej kopalni soli w Polsce:
Królestwo Skarbnika. Poszukiwanie tajemniczej postaci
Bocheńskiego Skarbnika. Pełna niespodzianek wyprawa solnymi korytarzami wprost do odkrycia tajemnicy bocheńskiego skarbu i spotkania z dobrym duchem kopalni.

Wycieczka zosała zrealizowana ze środków Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

10681