Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: sekretariat@sp-glebokie.piwniczna.pl

Zebranie rodziców

18/09/2020r.

Zapraszamy rodziców na zebranie. Szczegóły w tutaj.

Przypominamy, że do szkoły nie mogą być wpuszczane osoby z objawami chorobowymi górnych dróg oddechowych, osoby przebywające na kwarantannie lub gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie.


Prosimy o punktualne przybycie i przejście bezpośrednio do wyznaczonych sal. Należy zająć miejsca w oddzielnych ławkach. Prosimy o nietworzenie grup przed i po zebraniu.