Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: sekretariat@sp-glebokie.piwniczna.pl

Rekrutacja do świetlic w gminie Piwniczna-Zdrój

10/12/2020r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Projekt pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rusza rekrutacja do projektu „Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży”

W dniu 7 grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”. Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie gmin Krynica – Zdrój oraz Piwniczna – Zdrój.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają trzy placówki, jedna zlokalizowana w gminie Krynica-Zdrój przy ul. Źródlanej 23 oraz dwie placówki zlokalizowane w gminie Piwnicznej - Zdrój, przy ul. Marciszewskiego 9 oraz w Łomnicy - Zdroju nr 571. Wszystkie placówki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

Wystarczy wejść na stronę internetową www.f-rr.org i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

http://f-rr.org/formularz-swietlice-gminy/

Plakat