Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: szkola.glebokie@wp.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA- POWRÓT UCZNIÓW 17 MAJA

14/05/2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA- POWRÓT UCZNIÓW 17 MAJA

W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone we wrześniu 2020r./na stronie szkoły/ z zastrzeżeniem, że:


1. Osłonę nosa i ust stanowią maseczki /nie stosuje się przyłbicy/

2.W celu zminimalizowania liczby uczniów w szatni przed lekcjami organizuje się opiekę świetlicową w godzinach rannych wg następującego porządku w nauczaniu hybrydowym DLA CAŁYCH KLAS
7.30-8.00- poniedziałek klasa V; wtorek – klasa IV; czwartek klasa II, piątek kl.III
POZOSTAŁE KLASY PRZYCHODZĄ NIE WCZEŚNIEJ, JAK NA 10 MINUT PRZED DZWONKIEM I Z SZATNI UDAJĄ SIĘ PROSTO DO SWOJEJ SALI.

3. Przydział sal w okresie nauczania hybrydowego: kl. II s.16, kl.III s.6, kl.IV s.5, kl.V s.7, kl.VI s.18/ kl.VII s.5, VIII s.18
ZGODNIE Z USTALENIAMI Z WRZEŚNIA:
1. Uczniowie klasy VI i VIII- szatnia na piętrze – wejście i wyjście tylnymi drzwiami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa- uczniowie wchodzą małą bramką, udają do tylnego wejścia chodnikiem i przy ścianie budynku, powrót tą sama drogą. wchodzą wejściem tylnym przy schodach na piętro, korzystają z szatni na piętrze.
2. Uczniowie klas pozostałych wchodzą i wychodzą wejściem głównym.
3. Uczniowie nie przemieszczają się po szkole bez potrzeby, przerwy lekcyjne spędzają w obrębie wyznaczonych sal lekcyjnych, za wyjątkiem przejścia do sali gimnastycznej, sali informatycznej. Przerwy zgodnie z harmonogramem wprowadzonym we wrześniu.

 

 

DLA PRZYPOMNIENIA:
HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO KLAS IV-VIII 17 maja-28 maja 21r.


PONIEDZIAŁEK 17.05
Kl.VII, KL.VIII- ZDALNIE
KL.IV,V,VI- W SZKOLE


WTOREK 18 maja
Kl.VII, KL.VIII- ZDALNIE
KL.IV,V,VI- W SZKOLE


ŚRODA 19 maja
Kl.VII, KL.VIII- W SZKOLE
KL.IV,V,VI- ZDALNIE


CZWARTEK 20 maja
Kl.VII, KL.VIII- W SZKOLE
KL.IV,V,VI- ZDALNIE


PIĄTEK 21 maja
Kl.VII, KL.VIII- W SZKOLE
KL.IV,V,VI- ZDALNIE

PON 24 maja
Kl.VII, KL.VIII- ZDALNIE
KL.IV,V,VI- W SZKOLE

WTOREK 25 maja- CZWARTEK 27 maja
KL.VIII - EGZAMINY
KL. II, III, IV,V,VI,VII - DODATKOWE DNI WOLNE W DNIACH EGZAMINÓW.

PIĄTEK 28 maja
Kl.VII, KL.VIII- W SZKOLE
KL.IV,V,VI- ZDALNIE