Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: sekretariat@sp-glebokie.piwniczna.pl

Dodatkowe dni wolne

01/10/2020r.

Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  • - 14.10.20r.,/śr,- Święto Edukacji Narodowej- zgodnie z Kartą Nauczyciela jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych/;
  • - 02.11./pon.Zaduszki/;
  • - 25-27 .05./wt- czw.- egzaminy ósmoklasisty/;
  • - 04.06. /pt. po Bożym Ciele/.

W tych dniach, z wyłączeniem egzaminu ósmoklasisty organizowane są zajęcia opiekuńcze- wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. W celu sprawniejszej organizacji dnia prosimy o informację zwrotną, które dzieci przyjdą do szkoły. Brak wcześniejszego zgłoszenia nie powoduje niemożliwości skorzystania w tych dniach z zajęć.