Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: szkola.glebokie@wp.pl

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

01/10/2021r.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 14 października
  • 7 stycznia
  • 2 maja
  • 24, 25, 26 maja (egzaminy ósmoklasisty)
  • 17 i 20 czerwca