Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: szkola.glebokie@wp.pl

Dentobus

10/05/2021r.

DENTOBUS – pismo przewodnie i oświadczenie

 

Informacja.

Zgodnie z umową jaka została podpisana przez władze naszej gminy, uczniowie od kl. I – VIII będą mieć możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty w tzw. dentobusie, który będzie zaparkowany przy naszej szkole w dniu 18 maja r. ok godz. 8.30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE OBECNOŚCI DENTOBUSA – (przesłane przez firmę świadczącą powyższą usługę)

Przyjmowanie pacjentów
Podczas wizyty dentobusu, chcemy zaproponować wykonanie przeglądów stomatologicznych oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne (fluorkowanie).

Jednocześnie chcemy zapewnić, iż zespół mobilnego gabinetu stomatologicznego tzw. dentobusu dokłada wszelkich starań, aby przyjmowanie pacjentów było bezpieczne i zgodne z literą prawa.

W mobilnym gabinecie stomatologicznym są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy wejściu do dentobusu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – każda osoba jest proszona o skorzystanie z niego przed wejściem do gabinetu. Fotel stomatologiczny tzw. unit jest dezynfekowany po każdym uczniu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa uczeń do dentobusu powinien zgłosić się w maseczce ochronnej, przyłbicy lub z odzieżą zasłaniającą usta i nos. Dopiero będąc na fotelu uczeń zostanie poproszony o ich zdjęcie. W przypadku konieczności oczekiwania na wizytę przed dentobusem, prosimy o zachowanie odległości minimum 1,5 metra od innych osób. Dziecko może być w obecności rodzica.

Uczniów z objawami infekcji lub którzy mieli kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 lub są objęci kwarantanną prosimy o obecność w innym terminie stacjonowania dentobusu.

Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i asystentkę stomatologiczną. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Wyniki badań
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy dostarczą podpisane dokumenty (w załączeniu) otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przyjazdu do placówki.

Informacje dodatkowe
Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Firma (Stomatologia Piaseczno sp. z o.o. s.k.) świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. 

Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.